Vítáme Vás na stránkách ordinace praktického lékaře pro dospělé v Hodoníně.

------------------------------------------------------------------

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE V SEZÓNĚ 2017/2018

Využijte dosud ještě vhodnou dobu pro očkování proti CHŘIPCE vakcínou VAXIGRIP TETRA

Aktuálně již tuto vakcínu hradí zdravotní pojišťovny plně (bez doplatku pacienta) pro následující pojištence:

  • nad 65 let věku
  • pacienti po odstranění sleziny nebo po transplantaci krvetvorných buněk
  • pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest nebo ledvin nebo diabetem (cukrovka léčená léky nebo inzulinem)

U ostatních pojištěnců je poplatek za očkování 370,- Kč (zahrnuje vakcínu Vaxigrip tetra a její aplikaci). I v těchto případech je u většiny pojišťoven možnost požádat o příspěvek na toto očkování – informujte se u své zdravotní pojišťovny).

Nechejte se očkovat zavčas. Objednejte se osobně, telefonicky nebo emailem.

U pojištěnců nad 65 let věku je vhodné i nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím. V současné době je k dispozici pouze jeden typ vakcíny – PREVENAR 13, která je v případě prvního očkování proti pneumokokům u pacientů nad 65 let plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Informujte se také na tuto možnost, jak zvýšit obranyschopnost proti vážným pneumokokovým infekcím.

--------------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k vážné situaci v celém zdravotnictví ČR Vám doporučuji přečíst si prohlášení Sdružení praktických lékařů k aktuální situaci v primární péči. A za shlédnutí určitě stojí i to, jak se k této problematice vyjádřil prezident Zeman v televizi Barandov 12.10.2017 v pořadu Týden s prezidentem (video posuňte na 36.minutu rozhovoru)

XXIII. Celostátní setkání okresních a krajských předsedů SPL ČR v Milovech- prohlášení

Delegáti vyjádřili pobouření nad návrhem úhradové vyhlášky pro rok 2018, který zcela ignoruje slib představitelů MZ ČR ze září 2016 na navýšení základní sazby kapitace o 3% pro rok 2018. Šlo jen o dorovnání dluhu, který ministerstvo už v minulosti uznalo. V roce ekonomického růstu a rekordního navýšení výběru pojistného o 15mld. Kč se pro primární péči nenašlo požadovaných 280 milionů korun a ministerstvo navrhuje stagnaci sazby kapitace a snížení úhrad praktickým lékařům.To považujeme za výsměch. Opakované masivní navyšování úhrad  lůžkovému sektoru diskriminuje ambulance a je pravým opakem situace ve vyspělých zemích. Podíl úhrad do primární péče v loňském roce poklesl na 5,5% a v letošním roce očekáváme další pokles.

Delegáti důrazně odmítají povinné zavedení e-receptu od 1.1.2018. Nemáme nic proti elektronizaci zdravotnictví, jak je nám často vytýkáno. Vadí nám současná podoba e – receptu. Stát měl na jeho přípravu 10 let a utratil za něj nesmyslně ½ miliardy korun. Přesto je výsledek takový, že e-recept neumí nic z toho, co měl umět. Nepřináší nic pacientům a díky své extrémní uživatelské nevstřícnosti komplikuje život lékařům. Stát tuto blamáž chce maskovat tím, že pod pokutou dvou milionů korun násilně tlačí povinné zavedení tohoto nedodělaného a neodzkoušeného produktu.  Starší kolegy tak vyhání z ordinací přesto, že by ještě mohli několik let pracovat a nemáme je v současné době kým nahradit. Podle našich informací kvůli e-receptu skončí více než 100 našich kolegů, což znamená, že kolem 200 000 pacientů ztratí svého praktického lékaře. Požadujeme odložení povinného e-receptu, dokud stát nezajistí jeho 100% fungování včetně plné funkce lékového záznamu, možnosti předpisu opiátů na e-recept a zlepšení uživatelské vstřícnosti pro lékaře, které předpokládá zavedení jednotného certifikátu zdravotnického pracovníka. Do té doby nechť je umožněn duální systém, který připouští používání e-receptu a papírového receptu současně. Varujeme před tím, že pokud nedojde k odložení povinnosti, nastane v lednu 2018 obrovský chaos, který ohrozí pacienty.

Vzhledem k důvodnému podezření, že v souvislosti s administrací e-receptu SÚKL a některé nemocnice neoprávněně nakládají s osobními údaji lékařů, podá  SPL ČR podnět k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pět za sebou jdoucích ministrů přišlo z vedení velkých fakultních nemocnic a totéž platí o jejich náměstcích. Na ministerstvu nesedí nikdo, kdo by rozuměl ambulantnímu sektoru a především problematice primární péče. Ta je přitom základním kamenem každého zdravotního systému a její kvalita a dostupnost určuje kvalitu celého zdravotnictví. Všude ve vyspělých zemích to vědí, proto o ni pečují a rozvíjejí ji. V ČR nikoliv. To je důvodem hluboké krize primární péče, která už se naplno projevuje nedostatkem praktických lékařů. Nikdy v minulosti nedocházelo k tak početnému zániku praxí, přesto ministerstvo ústy svého náměstka vzkazuje, že segment praktických lékařů je stabilizovaný. Příznačné je, že se za této situace ministr i jeho náměstek odmítli setkání v Milovech zúčastnit a nedelegovali ani svého zástupce. Je deset minut po dvanácté. Pokud se okamžitě zásadním způsobem nezmění přístup vedení resortu k ambulantnímu sektoru, budou mít lidé v nejbližších letech problém najít praktického lékaře.

Požadujeme, aby se problematikou primární péče a jejím rozvojem urychleně začala zabývat vláda. Chceme, aby byla zřízena funkce náměstka ministra zdravotnictví pro ambulantní sektor. Podmínkou je jeho hluboká znalost této problematiky.

Delegáti jednoznačně podpořili protestní akci KSL, do které se zapojilo na 12 000 ambulantních lékařů a vyzývají všechny členy SPL k jednodennímu protestnímu uzavření ordinací dne 18.10.2017. Žádáme naše pacienty o pochopení a podporu akce, ve které jde o zachování dostupnosti péče praktických lékařů.

Zavíráme nyní na jeden den, abychom nemuseli příště zavřít navždy.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Další informace o stavu českého zdravotnictví najdete na stránkách České lékařské komory:

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz

 

------------------------------------------------------------------

 

V čekárně používáme systém evidence příchozích pacientů EVIPA:

---------------------------------

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁDOROVÉ PREVENCI

(zpracováno podle Masarykova onkologického ústavu Brno)

  • Každá žena po dosažení 45ti let má nárok jednou za 2 roky na mamografické vyšetření prsu s cílem zachytit nádorové onemocnění včas.
  • Každý pojištěnec (muž i žena) ve věku 50-54 let by si měli jednou ročně udělat test okultního krvácení do stolice (TOKS, FOB test). Test je běžně k dostání u praktických lékařů (u žen případně u praktického gynekologa). Lidé starší 55 let mohou bud' pokračovat v pravidelných testech okultního krvácení do stolice (doporučováno jednou za 2 roky) nebo se mohou rozhodnout pro primární screeningovou kolonoskopii, kterou postačí provést jednou za 10 let.
  • Veškeré informace o prevenci, diagnostice a léčbě onkologických onemocnění a rovněž i o Masarykově onkologickém ústavu získáte v Onkologickém informačním centru nebo na internetových stránkách: www.mou.cz, www.prevencenadoru.cz. Volat můžete na bezplatnou nádorovou telefonní linku 800 222 322

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Podívejte se na edukační materiály o včasném rozpoznání 2 vážných stavů

- CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA - Čas je mozek

- INFARKT MYOKARDU - Infarkt nečeká

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

DOMÁCÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

- vzhledem k důležitosti správného měření krevního tlaku v domácím prostředí, zde uvádím odkaz na edukační materiál pro pacienty zpracovaný kardiology Fakultní nemocnice Olomouc

 

---------------------------------------------------------------------------------------

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Obsah a časové rozmezí preventivní prohlídky u praktického lékaře

(Vyhláška 70/2012 Sb.)

Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky. Obsahem všeobecné preventivní prohlídky je

a) doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,

b) kontrola očkování,

c) kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné preventivní prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, vyšetření kůže a u zjištěného podezření na riziko vyšetření per rectum, u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,

d) vyšetření moči diagnostickým papírkem,

e) kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění; preventivními vyšetřeními jsou:

1. laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,

2. laboratorní vyšetření glykemie při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a od 40 let věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření,

3. vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech,

4. stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 7 písm. k) v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje,

(Pozn. § 7 písmeno k) preventivní prohlídky u gynekologa: stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u žen od 50 let do 54 let věku, od 55 let věku se toto vyššetření provádí ve dvouletých intervalech a toto vyššetření je možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyššetření podle § 2 písm. e) bodu 4 v uvedených intervalech a je k dispozici jeho výsledek, vyššetření se nezajiššťuje)

5. u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Televizní dokument Cukr-blog

- zajímavé informace o cukrovce nejen pro diabetiky

 

V audioarchivu Radiožurnálu lze spustit záznam rozhovoru s autorkou výše uvedeného dokumentu:

- Host Radiožurnálu 15.12.2015 - Andrea Culková

 

 

 

8.Kontakt

JORMEDIKA s.r.o.

MUDr. Petr Jordán

Horní Plesová 4375

695 01 Hodonín


Tel.: 731 499 099


Sídlo ordinace

/album/sidlo-ordinace/a1-jpg1/

——————————


Aktuality

24.10.2013 00:22

VIDEO O RESUSCITACI

Mezi odkazy byl přidán výukový film o kardiopulmonální resuscitaci. Všem doporučuji ke zhlédnutí -...

Celý článek

—————